Konkurssioikeus

Kari Lunnas on 35-vuotisen uransa aikana toiminut pesänhoitajana kymmenissä konkurssipesissä ja on siten varsinainen konkurssioikeuden konkari. Tuoreen näkökulman muuttuvaan yritysmaailmaan sekä ajantasaisen lainsäädännöllisen tietouden konkurssipesien hoitamisessa varmistavat toimistomme nuoret lakimiehet ja assistentit.

Yrityssaneerausoikeus

Yrityssaneerauksien määrä on jatkuvassa kasvussa ja yrityssaneerausta konkurssin vaihtoehtona pyritäänkin entisestään korostamaan. Yrityksen saneerauksen läpivieminen vaatii käräjäoikeuden määräämältä selvittäjältä vahvaa kokemusta liiketoiminnan pyörittämisestä sekä mahdollisesti yritystoiminnan uudelleenjärjestelystä. Yrityssaneerauksen onnistuminen edellyttää toimenpiteitä, joiden avulla mahdollistetaan elinkelpoisen yritystoiminnan jatkuminen ja toisaalta turvataan velkojien edut. Kokemuksemme yrityssaneerauksista, joissa Kari Lunnas on toiminut selvittäjänä, ovat positiivisia ja maksuvaikeuksiin ajautuneita yrityksiä on pystytty tervehdyttämään. Saneeraustoimenpiteiden valinta, sopeutuminen alati muuttuviin tilanteisiin ja tarvittaessa menettelyn keskeyttäminen edellyttävät vankkaa tietämystä yrityssaneerauksen käytännön toteutuksesta.

Liikenneoikeus

Lunnas on toiminut yli 25 vuotta Autoliiton lakimiehenä, joten hän tuntee tämän sektorin erittäin hyvin. Lunnas on hoitanut paljon liikennejuttuja ja useita autokauppoihin sekä niitä koskeviin riitoihin liittyviä asioita.

Yhtiöoikeus

Avustamme kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä kaikissa yhtiön elinkaaren aikana ilmenevissä, lainopillista asiantuntijuutta vaativissa tilanteissa.